Приказано свих 8 резултата

 • Moja-prva-gramatika

  Моја прва граматика

  RSD 400,00 са ПДВ

  Приручник из граматике и књижевности за ученике од 1. до 4. разреда основне школе


 • Pisimo-pravilno

  Пишимо правилно

  RSD 200,00 са ПДВ

  Снежана Стојшин

  Приручник са правописним правилима, вежбама и језичким недоумицама


 • Uciti-je-lako-ali-treba-znati-kako

  Подсетник из граматике и књижевности


 • Kratko-jasno

  Мара Агић и Анђелка Нинковић

  Сажет преглед граматике, књижевности и правописа за ученике основне школе

  Књига Кратко! Јасно! представља сажет преглед граматике, књижевности и правописа за ученике основне школе који су сачиниле Мара Агић и Анђелка Нинковић. Ова књига одличан je приручник за наставу српског језика и књижевности. Граматика, књижевност и правопис презентовани на – како и сам наслов сугерише – сажет и једноставан начин ову књигу учинили су драгоценом литературом и за припрему ђака за полагање мале матуре. Књига се састоји из следећих поглавља: Комуникација, Историја српског језика, Фонетика, Морфологија, Синтакса, Књижевност, Драма, Стил, Правопис и интерпункција. Посебна пажња приликом израде књиге посвећена је њеном дизајну, те знање на тај начин добија атрактивно „паковање“, што је врло важан елеменат за ученике основних школа, који своје интелектуалне склоности тек развијају. Како ученици често приликом учења имају потребу да на посебан папир записују најважније сегменте градива, дизајнирали смо и два постера на којима је на систематичан и прегледан начин приказана граматика обухваћена овом књигом.


 • Pravopis

  Правопис (+ постер)

  RSD 600,00 са ПДВ

  Мара Агић и Анђелка Нинковић

  Познавање и примењивање правописних правила посебан је облик неговања културе и језика и представља нарочит вид одговорности сваког појединца, будући да је његова употреба неопходна како у формалним приликама, тако и у свакодневној комуникацији. Зато је Правопис који је припремила наша издавачка кућа, поред тога што је драгоцен приручник у настави, уједно и врло једноставан подсетник основних правописних норми за све узрасте, генерације и потребе.

  Ово издање правописа превасходно се наслања на Правопис српскога језика Матице српске из 2010. аутора Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице. Такође, приликом његове израде консултован је и Речник језичких недоумица Ивана Клајна, као и Правоговор Милорада Телебака. Ауторке Мара Агић и Анђелка Нинковић адаптирале су садржину Правописа на начин који ће ученицима олакшати усвајање правописних правила. С тим циљем правописна правила груписана су у шест поглавља: Писмо, Гласовне промене и односи гласова, Подела речи на слогове, Писање великог слова, Спојено и одвојено писање речи, Интерпункција. Свако поглавље садржи и задатке који могу ученицима да послуже за проверу наученог. Књига је атрактивног дизајна, при чему су кључне речи унутар сваког поглавља врло прегледно извучене на маргинама књиге што умногоме доприноси визуелном меморисању садржаја. У ту сврху посебно је занимљив постер који се као поклон добија уз правопис, а на којем су дати примери речи и израза који се често погрешно употребљавају, односно дата је њихова погрешна и правилна употреба.

  Својом свеобухватношћу ова књига задовољава потребе како ученика основних, тако и ученика средњих школа; али и сваког ко жели на једноставан и прегледан начин да се подсети или да утврди одређена правописна правила.


 • Srpski-jezik,-knjizevnost-i-gramatika

  Мара Агић и Анђелка Нинковић

  Преглед граматике и књижевности за ученике основне школе

  Књига Српски језик представља преглед граматике и књижевности за ученике основне школе који су сачиниле Мара Агић и Анђелка Нинковић. Ова књига надовезује се на књигу Кратко! Јасно!, а одликује се детаљнијом обрадом граматике и књижевности. Подељена је у десет поглавља: Комуникација, Историја српског језика, Лингвистика и лингвистичке дисциплине, Фонетика и фонологија, Грађење (творба) речи, Морфологија, Синтакса, Лексикологија и Књижевност. И у овој књизи посебна пажња је посвећена њеном графичком уређењу, с обзиром на то да пажљиво осмишљене визуелне манифестације умногоме олакшавају првобитно процес памћења, а потом и обнављање наученог. Зато је ова књига одличан приручник за припремање за наставу, контролне задатке, писмене вежбе као и за полагање завршног испита. Њена вишеструка функционалност олакшана је и постерима који се уз њу добијају, а који садрже систематичан преглед најважнијег градива из граматике српског језика.


 • Nije-nego

  Није него

  RSD 300,00 са ПДВ

  Јован Вуксановић

   


 • Izrazi-i-fraze

  Изрази и фразе

  RSD 300,00 са ПДВ

  Јован Вуксановић